E-Der

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM

İletişim
editor@apjec.net 

Akademik Perspektif Derneği Adına Sahibi
Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer
hurmahmut.yucer@sbu.edu.tr 
+90 216 346 36 36

Editor 
Yrd. Doç. Dr. Hanifi Parlar 
hparlar@ticaret.edu.tr
 

Sekreterya  
Belma Uysal
belma.uysal@asfa.k12.tr 

Arş. Gör. Hüseyin Zahid Kara
zkara@sakarya.edu.tr 
+90 264 295 7433

Teknik Destek 
Öğr.Gör. Gökhan Atalı
gatali@sakarya.edu.tr
+90 264 295 3495   

Adres 
Eğitim ve Değişim Derneği

Armağan Evler Mh. 23 Nisan Cad. No:9 Kat 1 Ümraniye/İSTANBUL