E-Der

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYIN KURULU

Akademik Perspektif Derneği adına sahibi

Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye
hurmahmut.yucer@sbu.edu.tr

 

Editör

Yrd. Doç. Dr. Hanifi Parlar, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
editor@apjec.net

 

Redaksiyon Editörü

Dr. Zafer Topak, E-Der, İstanbul
z.topak@asfa.k12.tr

 

Sekreterya

Belma Uysal, E-Der, İstanbul
belma.uysal@asfa.k12.tr

Arş.Gör.Hüseyin Zahid Kara, Sakarya Üniversitesi, Sakarya
zkara@sakarya.edu.tr

 

Teknik Destek

Öğr.Gör.Gökhan Atalı,Sakarya Üniversitesi, Sakarya
gatali@sakarya.edu.tr